Πως λέγεται η αφρικανή τηλεφωνήτρια;

- Πως λέγεται η αφρικανή τηλεφωνήτρια?
- Νενέ Μακούτε... :P

Βαθμολογία: 
Average: 3.5 (169 votes)